Full Zari silk

Material – Full Zari silk
Grand Pallu – Full zari Peacock Pallu
Blouse – Running Blouse

Description – Heavy zari all over the body with Rich Peacock Border & Pallu !! Combined with Mat Finish Peacock Jewels !!

Combo – Long Mat Finish Peacock Cum Lakshmi Pendant With Ruby Stones & Lakshmi Jumka !!

Saree Only – 1650+$
Full Combo – 1899+ $